Wehikuł Czasu na Gołębiej

 DSC09203_03

Portal do średniowiecza, czyli Wehikuł Czasu na Gołębiej to wydarzenie, które jednego dnia tchnęło w staromiejską uliczkę ducha dawnych czasów.

Stworzyliśmy program wydarzeń dla rodzin z dziećmi, poprzez zabawę i warsztaty edukacyjne pod patronatem Fundacji Hereditas Culturalis, przy wsparciu merytorycznym Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.  Warsztaty z farbiarstwa, średniowiecznego skryptorium, jak i tworzenie wyrobów z gliny przy akompaniamencie historycznych instrumentów i dawnej muzyki europejskiej, czyli średniowiecznych pieśni i tańców.

Tego typu wydarzenia podkreślają rolę jaką odgrywała dawniej przestrzeń miejska, uliczki, rynki w centrach miast, i różnorakie funkcje jakie spełniały od handlowych po rekreacyjne, kulturalne czy właśnie edukacyjne. Powstanie inicjatywy konkursu staromiejskiego z funduszy Rady Osiedla Stare Miasto, to dla mieszkańców i przedsiębiorców szansa na pomoc w tworzeniu
wizerunku centrum jakiego by oczekiwali;

Na kameralnej Gołębiej jest klimat przyjazny dla mieszkańców, przyciąga turystów, a każda dodatkowa oferta kulturalna w okresie letnim ożywia jej wizerunek.

Kolejne inicjatywy już wkrótce!

FOTO GALERIA: